برگزاری جلسه انجمن اولیا مربیان

به اطلاع اولیای محترم دبستان می رسانیم جلسه ی انجمن...